* E-Seminerimiz ücretsizdir.
* E-Seminer kontenjanımız sınırlıdır.
* E-Seminer dili Türkçe’dir.

İçerik:
• Çeliklerde İnklüzyon nedir?
• Ne problemler yaratabilir? Neden analize ihtiyaç duyuluyor?
• Hangi ekipmanlara ihtiyaç var, Nasıl yapılıyor?