Tarihin İzinde Metalografi ve Arkeo-Metalurji Uygulamaları

* E-Seminerimiz ücretsizdir.
* E-Seminer kontenjanımız sınırlıdır.
* E-Seminer dili Türkçe'dir.
* Kayıt olan ve Seminerimize katılan Presi kullanıcılarına kura ile izlenme.

İçerik:
• Karfo Endüstriyel ve Metalografi
• Malzeme biliminin temelleriyle arkaeolojik eserlere bakış
• Örneklerle, metalografinin ışığı altında Arkeoloji.
• Arkeolojik eserlerin metalografik olarak hazırlanırken dikkat edilecekler