Görüntü analiz sistemi ISO 16232, VDA 19, ISO 4406 ve diğer tüm uluslararası standartlara göre analiz yapar.

Özellikler

  • Metal, partikül ve fiber aynı anda ayırabilme ve ölçme
  • Kendi standardını oluşturabilme
  • Analiz

  • Kaydedilmiş filtre üzerinden daha sonrasında ölçüm ve raporlama yapabilme
  • Stereo mikroskop ve ışık mikroskobu ile kullanabilme
  • Aynı anda tarama ve ölçme
  • Hızlı tarama ve ölçme
  • Otomatik raporlama ve diyazn edebilme
  • Program oluşturabilme ve oluşturulan program ile birden fazla analiz yapabilme

Sistem filtreyi otomatik olarak tarar ve sonuçları analiz eder. 3 adımda ISO 16232, ISO 4406, VDA 19 ve istenen özel standartlara göre analiz tamamlanır:

         1. Sistem tüm filtreyi tarar ve resmi kayıt eder.

2. Taranmış resim analiz edilir ve tüm partiküller ölçülür. 

 

                           

3. Ölçüm sonuçlarına göre rapor oluşturulur.